Daruj 2%  dane a staň sa tiež podporovateľom športu 

Názov združenia Klub silových športov DIDO Powerlifting

Právna Forma Združenie 

IČO 52152227

č.účtu SK19 0900 0000 0051 5544 7520

Sídlo Kpt.Nálepku 121, 08701 Giraltovce, Slovenská republika

Webové sídlo https://www.klubsilovychsportov.sk/

Registračné číslo VVS/1-900/90-55676

Registrový úrad MV SR

Dátum vzniku 07.01.2019

ČO ROBÍME

Naše hlavné aktivity
 

Podporujeme telesnú kultúru

podporujeme športovú činnosť občanov, zameranú na rozvoj telesnej kultúry a ostatné športové činnosti, a to najmä prostredníctvom rozvoja silového trojboja, športovej kulturistiky, mas wrestlingu a podujatí strongman,...

Vzdelávame

rozširujeme všestranné odborné a športové znalosti, zručnosti a návyky, a prostredníctvom športových aktivít upevňujeme telesnú zdatnosť, morálne a etické hodnoty,.

Organizujeme

organizujeme tréningy, turnaje, športové, vzdelávacie a odborné podujatia a akcie pre svojich členov a iné záujmové skupiny občanov so zameraním na deti a mládež,

Podporujeme

vytvárame ekonomické, materiálne, technické, personálne a odborné podmienky na činnosť združenia a jeho členov,.

Aký je náš príbeh

Klub Dido Powerlifiting pod vedením Dávida Bendíka  vznikol v roku 2014 a fungoval bez neoficiálnej registrácie najprv v obci Kračúnovce. Po roku fungovania sa naskytla možnosť premiestniť pôsobenie do Giraltoviec s podporou Strednej odbornej školy, kde boli poskytnuté priestory školskej posilňovne. Za tie roky pretekári dosahovali fantastické výsledky v powerliftingu a v mas wrestlingu. V roku 2016 sa Dávid Bendík rozhodol investovať a založiť vlastné verejné fitness centrum s názvom Dido Powerlifting, ktoré úspešne prevádzkuje a pod jeho vedením pretekári pokračujú v úspešnej športovej činnosti. Koncom roku 2018 sa traja najskúsenejší pretekári Dávid Bendík, František Hreha a Marcel Vasilenko rozhodli podporovať pretekárov výraznejším spôsobom a založili občianske združenie Klub silových športov Dido Powerlifting a cieľom je výraznejšie sa presadiť na slovenskej a svetovej úrovni v rôznych silových športoch.

10

ROKOV SKÚSENOSTI

.

30

VIAC AKO TRI DESIATKY ČLENOV


100

VIAC AKO STO ABSOLVOVANÝCH SÚŤAŽÍ


365

DNÍ V ROKU AKTÍVNEJ PRÁCE


Naša činnosť

Aktuálne projekty