Klub silových športov DIDO POWERLIFTING 

ČO ROBÍME

Naše hlavné aktivity
 

Podporujeme telesnú kultúru

podporujeme športovú činnosť občanov, zameranú na rozvoj telesnej kultúry a ostatné športové činnosti, a to najmä prostredníctvom rozvoja silového trojboja, športovej kulturistiky, mas wrestlingu a podujatí strongman,...

Vzdelávame

rozširujeme všestranné odborné a športové znalosti, zručnosti a návyky, a prostredníctvom športových aktivít upevňujeme telesnú zdatnosť, morálne a etické hodnoty,.

Organizujeme

organizujeme tréningy, turnaje, športové, vzdelávacie a odborné podujatia a akcie pre svojich členov a iné záujmové skupiny občanov so zameraním na deti a mládež,

Podporujeme

vytvárame ekonomické, materiálne, technické, personálne a odborné podmienky na činnosť združenia a jeho členov,.

Aký je náš príbeh

Klub Dido Powerlifiting pod vedením Dávida Bendíka  vznikol v roku 2014 a fungoval bez neoficiálnej registrácie najprv v obci Kračúnovce. Po roku fungovania sa naskytla možnosť premiestniť pôsobenie do Giraltoviec s podporou Strednej odbornej školy, kde boli poskytnuté priestory školskej posilňovne. Za tie roky pretekári dosahovali fantastické výsledky v powerliftingu a v mas wrestlingu. V roku 2016 sa Dávid Bendík rozhodol investovať a založiť vlastné verejné fitness centrum s názvom Dido Powerlifting, ktoré úspešne prevádzkuje a pod jeho vedením pretekári pokračujú v úspešnej športovej činnosti. Koncom roku 2018 sa traja najskúsenejší pretekári Dávid Bendík, František Hreha a Marcel Vasilenko rozhodli podporovať pretekárov výraznejším spôsobom a založili občianske združenie Klub silových športov Dido Powerlifting a cieľom je výraznejšie sa presadiť na slovenskej a svetovej úrovni v rôznych silových športoch.

10

ROKOV SKÚSENOSTI

.

30

VIAC AKO TRI DESIATKY ČLENOV


100

VIAC AKO STO ABSOLVOVANÝCH SÚŤAŽÍ


365

DNÍ V ROKU AKTÍVNEJ PRÁCE


Naša činnosť

Aktuálne projekty