KTO SME

Aký je náš príbeh


Klub Dido Powerlifiting pod vedením Dávid Bendíka vznikol v roku 2014 a fungoval bez neoficiálnej registrácie najprv v obci Kračúnovce. Po roku fungovania sa naskytla možnosť premiestniť pôsobenie do Giraltoviec s podporou Strednej odbornej školy, kde boli poskytnuté priestory školskej posilňovne. Za tie roky pretekári dosahovali fantastické výsledky v powerliftingu a v mas wrestlingu. V roku 2016 sa Dávid Bendík rozhodol investovať a založiť vlastné verejné fitness centrum s názvom Dido Powerlifting, ktoré úspešne prevádzkuje a pod jeho vedením pretekári pokračujú v úspešnej športovej činnosti. Koncom roku 2018 sa traja najskúsenejší pretekári Dávid Bendík, František Hreha a Marcel Vasilenko rozhodli podporovať pretekárov výraznejším spôsobom a založili občianske združenie Klub silových športov Dido Powerlifting a cieľom je výraznejšie sa presadiť na slovenskej a svetovej úrovni v rôznych silových športoch
 


NÁŠ TÍM

Zakladajúci členovia

Dávid Bendík


Marcel Vasilenko


František Hreha