KTO SME

Aký je náš príbeh


Klub Dido Powerlifiting pod vedením Dávid Bendíka vznikol v roku 2014 a fungoval bez neoficiálnej registrácie najprv v obci Kračúnovce. Po roku fungovania sa naskytla možnosť premiestniť pôsobenie do Giraltoviec s podporou Strednej odbornej školy, kde boli poskytnuté priestory školskej posilňovne. Za tie roky pretekári dosahovali fantastické výsledky v powerliftingu a v mas wrestlingu. V roku 2016 sa Dávid Bendík rozhodol investovať a založiť vlastné verejné fitness centrum s názvom Dido Powerlifting, ktoré úspešne prevádzkuje a pod jeho vedením pretekári pokračujú v úspešnej športovej činnosti. Koncom roku 2018 sa traja najskúsenejší pretekári Dávid Bendík, František Hreha a Marcel Vasilenko rozhodli podporovať pretekárov výraznejším spôsobom a založili občianske združenie Klub silových športov Dido Powerlifting a cieľom je výraznejšie sa presadiť na slovenskej a svetovej úrovni v rôznych silových športoch
 


NÁŠ TÍM

Zakladajúci členovia

Dávid Bendík


Marcel Vasilenko


František HrehaPodpora 

                         Ďakujeme, že podporujete Klub silových športov Dido Powerlifting                                                               Každá čiastka dokáže pomôcť pretekárom pripraviť sa na vrcholné podujatia                               Ak fandíš silovým športom môžeš podporiť činnosť zaslaním prostriedkov na tento účet                     č.účtu SK19 0900 0000 0051 5544 7520