mas wrestling

Čo je mas wrestling?

V posledných rokoch je v ruskej federácii a v mnohých európskych,ázijských a amerických krajinách veľmi populárny staroveký šport Mas-wrestling.

Mas-wrestling je medzinárodný názov a používa sa pre Yakut Ethnosport (jakutský národný šport) a je odvodený od tradičnej ťažnej hry "Mas tarďýhyy" pripomínajúcej eskimácky "Stick pull" predvádzaný na svetových eskimáckych hrách.

Ako šport bol oficiálne zaregistrovaný do celo-ruského športového registra v roku 2003 a riadený Ruskou mas-wrestlingovou federáciou.

Do väčšieho povedomia sa dostal vďaka svetovej federácie strongmanov,ktorý začali zaraďovať mas-wrestling od decembra roku 2011 po boku svojich súťaží.

Mas-wrestling, ktorý je pôsobivým silovým bojom jednotlivcov, je národným športom Jakutska a bez akéhokoľvek preháňania je tento,na prvý pohľad jednoduchý druh športu, unikátny.Vyžaduje univerzálny telesný tréning športovca a všetky jakutské osobnosti,ktoré získali najväčšie svetové ocenenia vo svojich športoch,sa venovali mas-wrestlingu vytrvalo a to už od útleho detstva.Jedinečnosť tohoto športu spočíva v tom,že nikde inde na svete neexistuje podobný šport!

Pravidlá mas wrestlingu

POTVRDENÉ

ZJAZD MFM

24. novembra 2012 v Moskve RF

Zmeny a doplnky pridané

12. decembra 2013 v Dubaji SAE

27. novembra 2015 v Moskve RF

04. septembra 2016 v Čolpon-Ata Kirgizsko

MEDZINÁRODNÉ PRAVIDLA MAS-WRESTLINGU

SPOLOČNÉ PREDPISY

Tieto pravidlá mas-wrestlingu (ďalej-pravidlá) sú povinné pre všetky organizácie, organizujúce medzinárodné súťaže v mas-wrestlingu. Organizátori, predstavitelia tímov, tréneri, športovci, rozhodcovia, ktorí sa zúčastňujú súťaží sú povinní sa riadiť týmito pravidlami.

ČASŤ I. CHARAKTER A SPÔSOB KONANIA SÚŤAŽI

ČLÁNOK 1. Charakter súťaži

1. Podľa charakteru sa súťaže delia na:

- Individuálne;

- Tímové;

- Individuálno-tímové.

2. Charakter súťaži sa určuje predpismi o súťažiach (ďalej - predpisy).

3. V individuálnych súťažiach sa určujú len individuálne výsledky a umiestnenia učastníkov vo svojich váhových kategóriach.

4. V tímových súťažiach sa tímy stretávajú a podľa výsledkov týchto stretnutí sa určujú umiestnenia tímov.

5. V individuálno-tímových súťažiach sa umiestnenie tímu určuje podľa súčtu výsledkov jeho učastníkov vo váhových kategóriach.

6. Poriadok prirátavania bodov pre tímove a individuálno-tímové súťaže sa určuje predpismi.

ČLÁNOK 2. Systém konania súťaží

V závislosti od systému vylúčenia učastníkov súťaže sa uskutočňujú:

- podľa systému eliminácie po dvoch porážkach;

- podľa systému priamej eliminácie s útešnými zápasmi od finalistov;

- podľa kruhového systému

- podľa systému eliminácie po jednej porážke

1. Systém eliminácie po dvoch porážkach.

Tvorenie párov v každej váhovej kategórií sa určuje podľa poradia čislovania po výsledkoch náhodného určovania. Z toho vychádza, že páry prvého kola sú tvorené v nasledujúcom poradí:

- učastník № 1 sa stretáva s učastníkom № 2;

- učastník № 3 - s učastníkom № 4;

- učastník № 5 - s učastníkom № 6 atď.

Pri nepárnom počte učastníkov vo váhovej kategórií zostáva učastník s posledným číslom voľný (bez súpera) a prechádza do ďalšieho kola bez vyherných bodov a on bude prvý v tabuľke pre tvorenie párov do ďalšieho kola. Na tomto mieste zostáva pokým iný učastník, ktorý sa stal voľným, neobsadí jeho miesto na vrchu turnajovej tabuľky.

Napríklad, pri deviatich učastníkoch vo váhovej kategórií sa druhé kolo tvorí nasledovne: 9-1; 2-3; 4-5; 6-7; 8 - slobodný.

V druhom kole pri 6, 10, 14, 18, 22, 26 atď učastníkoch, aby nezvýšili dvaja voľní učastníci, traja učastníci, ktorí majú posledné čísla a piaty odspodu sa spoja do párov tak: pri šiestich učastníkoch - 2-5, 4-6; pri desiatich - 6-9, 8-10 atď.

Vo všetkých prípadoch treba tvoriť páry tak, aby v jednom kole nezvýšili dvaja voľní, aj jeden, aj druhý učastník nebol voľný dvakrát, ak sú učastníci, ktorí ani raz neboli voľní.

Ak po ďalšom kole zvyšujú len dvaja športovci, ktorí majú jednú porážku alebo nemajú porážky, tak prvé miesto má športovec, ktorý vyhral zápas medzi nimi. Tretie miesto má športovec, ktorý získal najväčší počet bodov spomedzi vylúčených v poslednom kole učastníkov.Ak pri tom rovnaký počet majú dvaja športovci, tretie miesto patrí víťazovi ich spoločného stretnutia. Ak sa nestretávali, ponúka sa doplnkové stretnutie.

V prípade ak zostanú traja nevylúčení športovci, ktorí sa stretávali navzájom, miesta sa určujú podľa vlastnosti ich osobných stretnutí: zučtujú sa výhry v zápase s dvomi ostatnými a z tohto súčtu sa odráta súčet porážiek v týchto súbojoch, takým spôsobom, je z toho indikátor kvality stretnutí učastníkov o prvé miesto.

Športovci sa zaraďujú na miesta podľa znížujúcej sa kvality (prvé miesto sa udeľuje tomu, kto mal najväčšiu kvalitu). Ďalej, v prípade rovnakej kvality, - podľa počtu získaných bodov vo všetkých zápasoch, ďalej - podľa kvality všetkych zápasov, ďalej - podľa ich menšej váhy počas váženia (podľa protokolu váženia), ďalej pri rovnakých váhach podľa protokolu váženia - koná doplnkové váženie a ľahšiemu sa dáva prednosť. Ak pri doplnkovom vážení je váha rovnaká, obaja majú prvé miesto, ďalší športovec má tretie miesto.

Určovanie miest od 4-ého a ďalej sa koná s pridaním kola vylúčenia podľa počtu bodov.

V prípade rovnakého počtu bodov u dvoch alebo niekoľkých športovcov sa miesta udeľujú s pridaním ďalších podmienok:

- po výhre vo vzájomnom stretnutí (pri udelení umiestnenia dvoch učastníkov);

- podľa kvality všetkých zápasov;

- podľa menšej váhy počas váženia.

V závislosti od kvality výhry sa body udeľujú ďalším spôsobom:

- výsledok boja 2:0 - výhercovi sa pridajú - 2 body, porazenému - 0;

- výsledok boja 2:1 - výhercovi 2 body, porazenému - 1 bod.

Forma protokolu súťaže podľa systému s elimináciou po dvoch porážkach - príloha № 1.

2. Systém priamej eliminácie s utešujúcimi zápasmi od finalistov.

Súťaže prebiehajú podľa systému priameho vylúčenia s utešujúcimi zápasmi pre učastníkov, ktorí prehrali dvom finalistom, t.j. športovcom, súťažiacim o 1. a 2. miesta.

Aby bol použitý systém priamého vylučenia, je nevyhnutné mať párny počet športovcov, t.j. 4, 8, 16, 32, 64.... atď.Ak v nejakej kategórií nie je taký počet športovcov, treba uskutočniť kvalifikačné zápasy (znížujúce kolo).

Zníženie na párny počet sa uskutočňuje na začiatku súťaže, pre športovcov nachádzajúcich sa naspodu tabuľky.

Utešujúce zápasy začínajú športovci, ktorí prehrali v prvom kole, vrátane znížujúceho kola, proti jednému z dvoch finalistov a končia porazenými v semifinále podľa systému priameho vylúčenia.Každý z výhercov dvoch posledných utešných zápasov ziskáva tretie miesto.

Súťaže sa uskutočňujú nasledujúcim spôsobom:

- kvalifikačné zápasy (kolo zníženia);

- výberové zápasy;

- utešné zápasy;

- finálové zápasy.

Všetky zápasy v každej váhovej kategórií sa konajú v jeden deň. Ak vo váhovej kategórií je menej ako šesť športovcov, je potrebné použiť kruhový systém (každý proti každému).

Príklad súťaže podľa systému priamej eliminácie s utešnými zápasmi od finalistov s dvadsiatimi dvomi športovcami vo váhovej kategórií - príloha № 2.

Kvalifikačné zápasy (kolo zníženia).

Pre zníženie k najbližšiemu parnému číslu, umožňujúcemu použitie systému priameho vylučenia (16 športovcov), je nevhnutné urobiť kvalifikačné zápasy.

V našom príklade máme pre šiestich športovcov viac parného čísla 16.

Kvalifikačné zápasy sa musia uskutočniť medzi športovcami, ktorí vytiahli čísla väčšie ako 16 t.j. 17, 18, 19, 20. 21 a 22 a šiestimi športovcami, ktorí vytiahli čísla predchadzajúce 17, t.j. 16, 15, 14, 13, 12 a 11. Podľa princípu tvorenia párov máme vytvorené nasledovné zápasy:

- № 11 proti № 12

- № 13 proti № 14

- № 15 proti № 16

- № 17 proti № 18

-№ 19 proti № 20

-№ 21 proti № 22

Víťazi týchto 6 kvalifikačných zápasov sú zaradení do výberového kola súťaže priameho vylúčenia.

Výberové zápasy.

Po kvalifikačných zápasoch máme párne číslo 16 športovcov. V tomto čísle 16 sú zarataní 10 športovci, ktorí vytiahli čísla od 1 pо 10 a 6 športovcov, ktorí vyhrali kvalifikačné zápasy. Nasledujúc princíp tvorby párov podľa poriadku vytiahnutých čísel, prvé výberové kolo sa koná nasledujúcim spôsobom:

- № 1 proti № 2

- № 3 proti № 4

- № 5 proti № 6

- № 7 proti № 8

- № 9 proti № 10

- Víťaz zápasu № 11-№ 12 proti víťazovi zápasu № 13-№ 14

- Víťaz zápasu № 15-№ 16 proti víťazovi zápasu № 17-№ 18

- Víťaz zápasu № 19-№ 20 proti víťazovi zápasu № 21-№ 22

Vo výsledku výberovych zápasov sú určení dvaja finalisti. V našom prípade, sú to učastníci № 5 a № 15.

Utešné zápasy.

Všetci športovci, ktorí prehrali dvom finalistom, majú pravo na utešné zápasy.

Športovci, ktorí prehrali finalistovi № 5:

- № 6 (ktorý prehral 1. kolo);

- № 8 (ktorý prehral 2. kolo);

- № 4 (ktorý prehral 3. kolo).

Športovci, ktorí prehrali finalistovi № 15:

- № 16 (ktorý prehral kvalifikačné kolo)

- № 18 (ktorý prehral 1. kolo)

- № 21 (ktorý prehral 2. kolo)

- № 10 (ktorý prehral 3. kolo)

Utešné zápasy začínajú športovci, ktorí prehrali finalistom na skoršom štádiu súťaže.

Prvý utešný zápas:

№ 6 (ktorý prehral v 1. kole) proti № 8 (ktorý prehral v 2. kole)

Druhý utešný zápas:

víťaz prvého utešujúceho zápasu (№ 6)proti № 4 (ktorý prehral v treťom kole)

Športovec № 6 - víťaz utešnej skupiny, ktorý prehral finalistovi № 5

To isté sa robí finalistom, ktorí prehrali finalistovi № 15:

Prvý utešný zápas:

№ 16 (ktorý prehral kvalifikačný zápas) proti № 18 (ktorý prehral v 1. kole)

2. utešný zápas: víťaza 1. utešný zápasu (№16) proti №21 (ktorý prehral v 2. kole)

3. utešný zápas: víťaza 2. utešný zápasu (№16) proti №10 (ktorý prehral v 3. kole)

Športovec № 16 - víťaz utešujúceho zápasu, ktorý prehral finalistovi №15.

Dvaja víťazi dvoch posledných utešných zápasov (№ 6 a 16) sa dostávajú na tretie miesto.

Finále

Obaja finalisti (№ 5 и № 15) zápasia o 1 a 2 miesta.

3.Kruhový systém

Pri kruhovom systéme učastník alebo tím sa stretnú s každým súperom, alebo družstvom.

Forma protokolu konania súťaži podľa kruhového systému - príloha № 3.

4. Systém s elimináciou po jednej porážke.

Učastník je vylúčený po jednej porážke.Je možné využitie kôl zníženia.

ČASŤ II. UČASTNÍCI SÚŤAŽÍ.

ČLÁNOK 3. Vekové kategórie

Učastníci súťaží sa delia na nasledujúce vekové kategórie:

Veková kategória

Vek

1

Dorastenci 1

12-14 rokov

2

Dorastenci 2

15-17 rokov

3

Dorastenky

15-17 rokov

4

Juniori

18-21 rokov

5

Juniorky

18-21 rokov

6

Muži

18 rokov a staršie

7

Ženy

18 rokov a staršie

8

Veteráni-muži(masters I)

40-49 rokov

9

Veteráni-muži (masters II)

50 rokov a staršie

10

Veteráni-ženy

40 rokov a staršie

Uvedené roky musí učastník dovršiť jeden deň pred začiatkom športovej súťaže.

ČLÁNOK 4. Športové discipliny (váhové kategórie)

Súťaže mas-wrestlingu sa konajú v športových disciplinách (ďalej - váhových kategóriách). U mužov a žien sa môžu konať súťaže o titul absolutného šampióna bez rozdelenia učastníkov podľa váhových kategórií. Minimálna váha učastníkov takýchto súťaži sa určuje nariadením.

Učastníci súťaží sa delia na nasledujúce váhové kategórie (kg):

Dorastenci

Dorastenky

Juniori

Juniorky

Muži

Ženy

Veteráni

12-14 r.

15-17 r.

Muž. Masters I

Muž. Masters II

Ženy

40

50

50

60

50

60

55

65

70

65

50

60

60

70

60

70

65

75

70+

65+

60

70

70

80

70

80

75

85

70

80

70+

90

80

90

85

85+

70+

80+

105

80+

105

85+

105+

125

125+

Absolútna

Absolútna

ČLÁNOK 5. Oblečenie a predmety osobnej výbavy športovcov

1. Oblečenie učastníkov súťaží:

- pre chlapov, juniorov a mužov - šotrky pre mas-wrestling (tesné alebo voľný strih) stanovené podľa vzoru MFM, červenej alebo modrej farby (náhodne vybrané).

- pre dorastenky, juniorky a ženy - šortky pre mas-wrestling (tesné alebo voľný strih) a športový dres (tričko, top) stanovené podľa vzorky MFM, červenej alebo modrej farby (nahodne vybrané). Zákaz zmiešania modrej a červenej farby dresu (trička, topu) a šortiek.

- učastníci súťaží musia vystupovať v športovej obuvi s mäkkou podrážkou. Zákaz využitia obuvi s podpätkami, s podrážkou vybitou klincami, s metalickými, plastovými a špicatými prvkami.

2. Farba oblečenia športovca musí zodpovedať farby strany bočnice, na ktorú je pozvaný - červená alebo modrá (náhodne vybraná).

3. Dopúšťa sa použitie:

- elastických obväzov v šírke najviac 25 cm;

- špeciálnych opaskov v šírke najviac 10 cm, pri tom váha opasku nesmie byť väčšia než 1,5 kg;

- chránič zápästia, pri tom dĺžka chrániča od zápästia nesmie prevýšiť druhú falangu prostredníka;

- chrániče kolien a lakťov najviac 30cm

- športový tape;

- udržujúcich a fixujúcich zariadení;

- prostriedky bez lepiacich účinkov vo forme práškov (magnézium, kolofónia), tekuté magnézium.

4. Je zákazané ísť na platformu po výzve na zápas v šperkoch, amuletoch, reťaziach, náramkoch, prsteňoch, náušniciach, hodinkách, čiapkach a v oblečení, ktoré nesúladí s pravidlami.

5. Ak športovec vyjde na plochu v zakázanej uniforme, rozhodcovia mu dávajú maximálne 1 minútu, aby sa dal do poriadku. Ak po tomto čase sa športovec nedal do poriadku, je považovaný za porazeného.

6. Tréner sprevadzajúci športovca počas zápasu, musí byť v uniforme so symbolikou krajiny, ktorú reprezentuje športovec. Oblečenie a predmety osobnej výbavy - prílohy № 9, 10, 11, 12, 13.

ČLÁNOK 6. Povinnosti a práva športovcov

1. Športovec je povinný:

- vedieť a riadiť sa pravidlami súťaže, predpisom a programom súťaží;

- spĺňať požiadavky rozhodcov;

- načas vychádzať na plochu po vyvolaní rozhodcom;

- byť slušný voči všetkým súťažiacim a divákom.

2. Športovec má právo:

- načas dostávať informácie o priebehu súťaží, programe súťaží, o zmenách v programe súťaže;

- dostávať informácie o rozhodnutiach rozhodov cez oficiálneho predstaviteľa svojho tímu;

- na dve prestávky pre lekársku pomoc, ktorá trvá najviac 2 minúty každú prestávku v jeden deň súťaže. Doplnkové lekárske prestávky sú poskytnuté podľa uváženia rozhodcu, ktorý rozhoduje zápas.

ČLÁNOK 7. Predstavitelia tímov, tréneri

1. Sprostredkovateľom medzi porotou súťaže a športovcami (trénermi) tímov je predstaviteľ tímu.

2. Ak tím nemá predstaviteľa, jeho povinnosti splňá tréner alebo kapitán tímu.

3. Predstavitelia tímov sa musia nachádzať na miestach, špeciálne vyhradených pre nich.

4. Predstaviteľ tímu nesmie byť zároveň rozhodcom a lekárom danej súťaže.

5. Predstaviteľ tímu spĺňa nasledovné funkcie:

- zučastňuje sa pri náhodnom výbere;

- zúčastňuje sa v spoločných stetnutiach s rozhodcami, kde môže vyjadrovať pripomienky k práci rozhodcov len na osnove konkrétnych predpisov Pravidiel súťaží, zučastňuje sa v potvrdení výsledkov každého dňa a kompletne súťaže;

- je zodpovedný za disciplinu učastníkov tímu a zabezpečuje včasný príchod súťažiaceho na súťaž.

6. Predstaviteľ tímu nesmie zasahovať do rozhodnutí rozhodocv a osôb, ktorí súťaž vedú, taktiež nesmú konať uražlivo voči rozhodcom.

7. Za porušenie alebo nevykonávanie svojich povinnosti predstaviteľ tímu môže byť odstranený od povinností.

8. Správanie trénerov počas zápasu:

- počas zápasu, pri športovcovi môžu byť najviac dvaja tréneri;

- tréneri musia byť oblečení do oblečenia so symbolikou krajiny, ktorú on a športovec predstavujú;

- tréner má povolené zasahovať do konania lekára, poskytujúcemu lekársku pomoc jeho športovcovi;

- tréner má zakázané ovplyvňovať rozhodnutia alebo urážať rozhodcov;

V prípade ignorácii týchto pravidiel rozhodca je povinný poprosiť riadiaceho plochy urobiť poznámku, ak pokračuje v ignorácií pravidiel, riadiaci ho odstraňuje zo súťaže. Od tejto chvíle tréner nemôže spĺňať svoje povinnosti. Ale daný športovec môže využiť služby iného trénera.

ČASŤ TRETIA. POROTA

ČlÁNOK 8. Zloženie poroty

1. Súťaž uskutočňuje porota v zložení: hlavný rozhodca, zástupca hlavného rozhodcu, hlavný tajomník, riadiaci platforiem (plôch), arbitri (rozhodcovia na plochách), boční rozhodcovia, časomerači, rozhodcovia-tajomníci, rozhodca-informátor, rozhodcovia pre učastníkov, technický tajomník.

2. Porota na jednej ploche pozostáva z riadiaceho plochy, arbitra, bočného rozhodca, tajomníka, technického tajomníka, časomeračov, rozhodcov pre učastníkov a rozhodcu-informátora.

3. Porota sa určuje danou federáciou alebo organizáciou, ktorá koná súťaž, na základe významnosti podujatia, počtu učastníkov a počtu plôch (Príloha №4, 5)

4. Rozhodcovia musia mať prislušnú kvalifikáciu a mať právomoc v súlade s danými pravidlami.

5. Náhrada člena poroty na ploche počas zápasu je zakázaná, s výnimkou:

- zranenia rozhodcu, potvrdené lekárom, nedovoľujúcej spĺňať povinnosti;

- choroby, potvrdenej lekárom, nedovoľujúcej spĺňať svoje povinnosti.

ČlÁNOK 9. Hlavný rozhodca

Hlavný rozhodca uskutočňuje vedenie súťaže v súlade s predpismi a pravidlami.Je zodpovedný za vedenie súťaže pred organizáciou, uskutočňujúcej túto súťaž.

2. Hlavný rozhodca je povinný:

- overovať prípravu k súťaži všetkých miestností, zariadení, inventáru, ich súlad s pravidlami, urobiť akt príjimu miesta uskutočnenia súťaže (Príloha № 6), a taktiež sa uistiť v dostupnosti potrebnej dokumentácie;

- organizovať a kontrolovať váženie učastníkov;

- organizovať a kontrolovať náhodný výber učastníkov;

- potvrdiť harmonogram súťaže;

- prezerať protesty a načas rozhodovať o nich;

- robiť stretnutia rozhodcov súťaže spolu s predstaviteľmi tímov pred začiatkom súťaže, po skončení každého dňa súťaže, taktiež v tých prípadoch, keď vzniká nevyhnutnosť;

- najneskôr 5 dní po skončení súťaži odovzdávať správu organizácií, robiacej súťaž.

3. Hlavný rozhodca má právo:

- zrušiť alebo presunúť súťaž, ak na začiatku súťaže miesto uskutočnenia súťaže nie je prípravená výbava a inventár;

- skončiť alebo zastavovať súťaž pri zlých podmienkach (počasie, narušenie verejného poriadku);

- urobiť korekciu programu a rozvrhu súťaže;

- urobiť včasnú zmenu poroty počas súťaže;

- ukončiť zápas v prípade hrubého porušenia a zistiť u arbitra, bočného rozhodcu a riadiaceho plochy motiváciu ich rozhodnutia. Po diskusii s arbitrom a vedúcim plochy môže zmeniť rozhodnutie (ak je väčšina hlasov je na jeho strane);

- odstrániť z poroty rozhodcov, ktorí urobili hrubé chyby a/alebo nezvládli ich povinnosti;

- odstrániť zo súťaže učastníkov, ktorí sa dopustili hrubých porušení pravidiel a nekorektné správanie voči iných učastníkom, divákom a rozhodcom.

- oznamiť varovanie alebo odstrániť od splnenia svojich povinnosti predstaviteľa (trénera, kapitána tímu), ktorý sa dopustil drzosti voči porote alebo nespĺňujúceho svoje povinnosti.

4. Splnenie požiadaviek hlavného rozhodcu je nevyhnutné pre rozhodcov, učastníkov, predstaviteľov a trénerov tímov.

5. Počas chýbania hlavného rozhodcu preberá jeho povinnosti zástupca hlavného rozhodcu.

ČLÁNOK 10.Hlavný tajomník.

Hlavný tajomník:

- riadi prácu rozhodcov-tajomníkov súťaže:

- patrí do komisie podľa prijímania a zabezpečuje registráciu učastníkov;

- patrí do poroty počas váženia;

- organizuje uskutočnenie náhodného vyberania;

- tvorí program a plán súťaže;

- robí protokoly súťaží;

- tvorí poriadok stretnutí podľa kôl;

- kontroluje tvorenie protokolov zápasov;

- usporiadáva požiadavky a rozhodnutia hlavného rozhodcu;

- predstavuje hlavnému rozhodcovi výsledky súťaže pre potvrdenie a potrebné informácie pre výslednú správu;

- dáva informácie predstaviteľom, komentátorom a žurnalistom;

- tvorí technickú správu a po potvrdení hlavným rozhodcom odovzdáva organizácií uskutočňujúcej súťaž;

- zabezpečuje potrebnými informáciami všetky služby súťaže, predstaviteľov tímov, predstaviteľov Masmédií;

- kontroluje proces inštalácie a uvedenia do prevádzky počitačovej siete, počitačovej techniky a softvéru, potrebných pre prácu sekretiariátu.

ČlÁNOK 11. Riadiaci plochy

1. Riadiaci plochy je zodpovedný za prácu poroty na ploche, riadi priebej zápas, pozoruje, aby zápas prebiehal v súlade s pravidlami.

2. Riadiaci plochy je povinný:

- organizovať a koordinovať prácu poroty;

- posudzovať konanie športovcov;

- ak počas zápasu riaditeľ plochy považuje za nevyhnutné upútať pozornosť arbitra k niečomu (výhra, zakázaná technika atď) čo nebolo všimnuté arbitrom, riadiaci plochy musí povedať do mikrofónu, aj keď sa arbiter nepýtal na jeho názor;

- v prípade nevyhnutnosti pozastaviť zápas;

- hovoriť konečné rozhodnutie ohľadom výsledku zápasu, v prípade nesúhlasu medzi arbitrom a bočným rozhodcom;

- informovať hlavného rozhodcu alebo jeho zástupcu o chode zápasu na danej ploche;

3. Riadiaci plochy má právo:

- prerušovať zápas aj ho ukončiť;

- vnášať návrhy hlavnému rozhodcovi súťaže o diskvalifikácií účastníka (športovca);

- posudzovať prácu každého člena poroty;

- vnášať návrhy hlavnému porotcovi súťaže o odstránení rozhodcov, ktorí sa dopustili hrubých chýb alebo ak nezvládli splnenie svojich povinností;

- neumožniť prístup účastníkov a rozhodcov, výzor ktorých nezodpovedá požiadavkám naozajstných pravidiel;

- spájať povinnosti časomerača.

- upútať pozornosť arbitra ku všetkému, čo v chode zápasu alebo v správaní športovcom sa mu zdalo čudným alebo nesprávnym.

4. Riadiaci plochy musí po skončení zápasu zapísať výsledok do protokolu a podpísať ho.

ČLÁNOK 12. Arbiter (rozhodca na ploche)

1. Arbiter nesie zodpovednosť za uskutočnenie zápasu na ploche v súlade s pravidlami.

2. Arbiter, nachádzajúc sa na ploche tvárou k hlavnej tribúne tak, aby nezavadzal vo výhľade bočnému rozhodcovi, riadiacemu plochy, hlavnému rozhodcovi, posudzuje technické konania športovcov a pozoruje, aby zápas prebiehal v súlade s pravidlami.

3. Arbiter je povinný:

- pred zápasom preveriť inventár;

- preveriť prípravu účastníkov k zápasom;

- spĺňať požiadavky pravidiel o priebehu zápasu;

- riadiť priebeh zápasu a pri tom sa riadiť gestami a príkazmi rozhodcu;

- správne a načas oceňovať konania športovcov;

- pri nevyhnutnosti upozorňovať športovcov;

- vysvetliť podľa požiadavky riadiaceho plochy jeho rozhodnutia;

- pri oznámení výsledku zápasu sa postaviť tvárou k hlavnej tribúne, zobrať oboch účastníkov za ruky a zdvihnúť hore ruku výherca;

- žiadať od športovcov zostávať na ploche do oznámenia výsledkov zápasu;

- v každom prípade, ktorý potrebuje dohodu, najprv sa opýtať na názor riadiaceho plochy;

- oznamovať víťaza po dohode s bočným rozhodcom a riadiacim plochy;

- dávať pozor, aby sa športovci pozdravili pred zápasom a po oznámení výsledku zápasu - arbitra;

- pokarhať športovca za porušenie pravidiel alebo drzosť.

4. Arbiter preruší zápas:

- keď športovec dostáva upozornenie;

- keď športovec bol porazený;

- keď športovec je zranený alebo pri krvácaní;

- podľa požiadavky riadiaceho plochy alebo hlavného rozhodcu.

5. Arbiter musí mať kontrolu nad konaním športovcov, aby spĺňali jeho požiadavky.

6. Arbiter je povinný nosiť:

- červenú pásku na zápästí pravej ruky a modrú na zápästí ľavej ruky.

- prúžok medzinárodnej (nacionálnej) federácie mas-wrestlingu na ľavej strane hrude;

- biele gumené rukavice počas rozhodovania zápasu.

7. Pri uskutočnení zápasu arbiter musí používať nasledujúce rozkazy a gestá:

- píšťalka arbitra - volanie športovca uprostred plochy pre začiatok zápasu;

- "olor!" (sadnuť si!) - vytiahnuť ruky s dlaňami smerom dole na úrovní ramien a dať dole;

- "belem!"- (pozor!);

- "če!"- (štart!) - v súlade s príkazom prudko zdvihnúť dlaň pravej ruky medzi účastníkov nad palicou;

- "stop!" a/alebo píšťalka - pauza počas zápasu.

- prvé varovanie: pozastaviť zápas píšťalkou arbitra alebo tímom "stop!", dotknúť sa rukou ramena človeka, ktorého varovali, zdvihnúť palec hore, ostatné dať do päste, vytiahnuť ruku do strany, človeka ktorého varovali a povedať "prvé varovanie!";

- druhé varovanie: pozastaviť zápas píšťalkou arbitra alebo tímom "stop!", dotknúť sa rukou ramena človeka, ktorý dostal varovanie, ukázať palcom a ukazovákom, vytiahnutou rukou smerom k človeku, ktorý dostal varovanie a pozastaviť zápas rozkazom "druhé varovanie" a vytiahnuť ruku s otvorenou dlaňou na stranu víťaza;

- "sporný stav" - dvoma palcami rúk ukázať smerom hore pred sebou, a ostatné prsty nechať v pästi;

- "výhra v zápase" - vytiahnuť ruku s otvorenou dlaňou smerom k víťazovi.

ČLÁNOK 13. Bočný rozhodca

Bočný rozhodca sa umiestňuje oproti arbitrovi tak, aby rozloha plochy bola dobre priehľadná a posudzuje technické konanie účastníkov.

Bočný rozhodca musí:

- správne posudzovať konania športovcov;

- vyjadrovať svoj názor, používajúc gestá rozhodcu;

- v prípade nevyhnutnosti, nevkráčajúc na plochu, vstať a umiestniť sa v lepšej pozícií zo strany svojho miesta;

- pri potrebe objasniť riadiacemu plochy, arbitrovi príčiny jeho rozhodnutí.

ČLÁNOK 14. Rozhodca-technický tajomník

Rozhodca-technický tajomník sa umiestňuje za stolom riadiaceho plochy a počas každého zápasu pomocou technických pomôcok ukazuje priezviská učastníkov, taktiež výsledky a upozornenia po tom, ako ich arbiter oznámil. V prípade chýbania alebo nefunkčnosti elektronickej tabule sa výsledky a upozornenia ukazujú na ručnej mechanickej tabuli. Vypĺňa potrebné tabuľky protokolu pre rozhodcu (výsledky, čas trvania zápasu, kvalita výhier atď)- Po skončení každého zápasu protokol sa dáva na sekretariát.

ČLÁNOK 15. Časomerač

Časomerač sa umiestňuje za stolom riadiaceho plochy a meria čas v súlade s nasledujúcimi momentami súťaže:

- stopuje čas na jednu minútu, po oficiálnom volaní účastníka, počas ktorého športovec sa musí dostaviť na plochu;

- stopuje čas na dve minúty na jeden zápas;

- stopuje čas na polminúty po rozkaze "Olor!" pred začiatkom zápasu;

- stopuje čas na dve minúty pred druhým, tretím zápasom;

- stopuje čas na polminúty pri oznámení arbitrom sporného stavu;

- stopuje čas na dve minúty podľa lekárskej správy. Športovec má právo na dve prestávky podľa lekárskej správy na jeden súťažný deň. Podľa rozhodnutia arbitra, obsluhujúceho zápas, športovcovi môžu byť poskytnuté doplnkové prestávky podľa lekárskych správ;

Časomerač musí informovať riadiaceho plochy, arbitra o porušení dočasného predpisu chodu súťaže.

ČLÁNOK 16.Rozhodca informátor.

Rozhodca-informátor:

- zodpovedá za včasné informovanie športovcov a rozhodcov;

- volá športovcov na plochu;

- oznamuje nasledujúci pár športovcov;

- oznamuje výsledok ukončeného zápasu;

- ohlasuje varovania a sporný stav ("...prvé varovanie", "...druhé varovanie", "sporné");

- robí oznamy podľa rozkazu hlavného rozhodcu alebo zástupcu hlavného rozhodcu;

- podľa možnosti informuje o športových výsledkoch športovca;

- oznamuje zmeny v programe a podmienkach uskutočnenia súťaže.

ČLÁNOK 17. Rozhodcovia pri účastníkoch

Rozhodcovia pri účastníkoch musia spĺňať nasledujúce funkcie:

- overovať pred začiatkom každého stretnutia prítomnosť športovcov, a v prípade ich chýbania oznamovať to riadiacemu plochy;

- zoznamovať športovcov s postupnosťou nástupu účastníkov na plochu;

- overovať súlad športového oblečenia s pravidlami;

- sprevádzať športovcov na plochu a naspäť, po skončení zápasu;

- sprevádzať do zóny doping-kontroly tých športovcov, ktorých určuje služba doping-kontroly;

- overovať prítomnosť a sprevádzať do zóny kde prebieha ocenenie pre uskutočnenie ceremoniálu ocenenia športovcov - výhercov súťaže.

ČLÁNOK 18. Lekár súťaže

Lekár súťaže patrí do poroty podľa práv hlavného rozhodcu ohľadom lekárskej časti a zúčastňuje sa v jej práci.

Lekár súťaže:

- patrí do zloženia komisie pre akceptovanie miest uskutočnenie súťaže;

- kontroluje správnosť vyplnenia prihlášok;

- zúčastňuje sa pri vážení, vykonáva vonkajšie vyšetrenie športovcov;

- má právo pozastaviť zápas v ľubovoľnom čase, pri tom musí oznámiť o tej nevyhnutnosti riadiacemu plochy, je povinný to urobiť, ak si bude myslieť, že jeden zo športovcov potrebuje lekársku pomoc;

- má právo zakázať športovcovi zučastnenia sa v súťaže kvôli úrazu alebo chorobe (podáva sa písomný zákaz na sekretariát súťaže, a športovec sa odstraňuje zo súťaže).

- po skončení súťaže podáva správu hlavnému rozhodcovi o lekárskej výbave súťaže s uvedením prípadov s úrazov a chorôb.

ČLÁNOK 19. Riaditeľ súťaže

1. Raditeľ súťaže zodpovedá za včasnú prípravu a slavnostné vyzdobenie miest súťaže, bezpečie, rozmiestnenie a obsluhovanie učastníkov a divákov, zabezpečenie miestnosti rozhlasu, zachovanie poriadku počas súťaže, a taktiež zabezpečuje všetky potrebné udalosti na základe pokynov hlavného rozhodcu.

2. Riaditeľ súťaže zodpovedá za prípravu a vhodnosť k použitiu špeciálneho vybavenia a inventára pre uskutočnenie súťaže v súlade s naozajstnými pravidlami.

ČLÁNOK 20. Oblečenie rozhodcov

Členy poroty počas splnenia svojich povinnosti musia byť oblečení do uniformy rozhodcov:

- hlavný rozhodca, hlavný tajomník, riadiaci plochy, rozhodcovia-tajomníci, časomerači - čierne sako, svetlá košeľa, červená kravata a tmavé nohavice;

- arbitri, boční rozhodcovia - biela košeľa s krátkym rukávom, biele nohavice, tenisky bielej farby.

Arbitri a boční rozhodcovia musia mať pri sebe píšťalku.

Členovia poroty nesmú mať na oblečení a obuvi logo typy alebo meno sponzorov.

ČLÁNOK 21. Sankcie urobené sudcom

V prípade porušenia rozhodcom pravidiel, hlavný rozhodca má právo použiť voči rozhodcovi (rozhodcom) následovné disciplinárne postupy:

- varovať;

- odstrániť od rozhodovania na súťaži;

ČASŤ IV. PROCES SÚŤAŽE

ČLÁNOK 22. Váženie

1. Postup váženia určuje hmotnosť športovca v rámci jednej z hmotnostných kategórií. Športovec má právo zúčastniť sa tejto súťaže len v hmotnostnej kategórii, ktorá je stanovená preňho pri vážení.

2. Poriadok a čas váženia účastníkov súťaže sa uvádza v pravidlách súťaže. Športovec, ktorý nestihol alebo sa nezúčastnil vo vážení načas, je diskvalifikovaný.

3. Váženie vykoná zástupca hlavného rozhodcu, rozhodca pri účastníkoch, rozhodca-tajomník, určení hlavným rozhodcom súťaže.

4. Pred 30-imi minútami do začiatku oficiálneho váženia, športovci majú právo na predbežné váženie na váhah, na ktorých sa bude konať oficiálne váženie.

5. Na ľubovoľných súťažiach váženie sa koná podľa váhových kategórií alebo podľa tímov.

6. Pred vážením všetci športovci prejdú vonkajšie vyšetrenie u lekára súťaže, bez ktorého športovec nebude mať prístup k procesu váženia.

7. Počas váženia športovec musí mať pri sebe dokument, potvrdzujúci jeho osobnosť.

8. Váženie účastníkov sa koná v špeciálne vyhradenom a vybavenom mieste. Účastníci sa vážia v športovej uniforme pre mas-wrestling (bez obuvi), ustanovenej naozajstnými pravidlami. Povolenie pre váhu športovej uniformy sa neberie do úvahy.

9. Dovoľuje sa opakované váženie športovca pred koncom procesu váženia v prípade, ak jeho vlastná váha nezodpovedá požiadavkám váhovej kategórie.

10. Výsledky váženia sa zapíšu do protokolu, ktorý podpisujú všetky členovia skupiny váženia. (Príloha 7)

ČLÁNOK 23.Náhodný výber

1. Pred začiatkom súťaže športovci musia byť rozdelení do párov v súlade s číslami, ktoré dostanú počas váženia.

2. Náhodný výber sa musí konať otvorene. Očíslované žetóny, počet ktorých súladí s počtom všetkých účastníkov súťaže, ktorí prešli lekárske vyšetrenie, položia do urny, vrece alebo sa použije iný podobný predmet.

3. Športovec sa váži, schádza z váh a sám vytiahne číslo, podľa ktorého sa tvoria páry. Toto číslo sa udáva v štartovom protokole a protokole váženia.

ČLÁNOK 24. Tvorba párov

Tvorba párov sa koná na základe systému konania súťaže, ktorá je určená predpismi o súťažiach, na základe čísel, ktoré vytiahli účastníci počas náhodného výberu.

ČASŤ V. ZÁPAS

ČLÁNOK 25. Vyvolávanie a predstavenie športovcov

1. Aby sa zápas začal rozhodca-informátor zavolá športovcov na plochu. Športovec musí vyjsť na plochu po zavolaní do jednej minúty. Ak športovec nevychádza na plochu po zavolaní do jednej minúty, je diskvalifikovaný. Jeho súper je výhercom daného zápasu.

2. Športovec nemôže byť zavolaný na nový zápas, ak od momentu skončenia predošlého zápasu, v ktorom sa zúčastnil, neprešlo 15 minút.

ČLÁNOK 26. Začiatok, priebeh a koniec zápasu

1. Zápas pozostáva z dvoch alebo troch bojov (do dvoch výhier).

2. Športovec, zavolaný ako prvý, musí obsadiť na ploche stranu, vyznačenú červenou farbou, napravo od arbitra, druhý zavolaný športovec - stranu, označenú modrou, naľavo od arbitra. Keď vyjdú na plochu, športovci sú povinní si navzájom ukázať poctu jakutským pozdravom (príloha 17).

3.Po pozdrave pred začiatkom zápasu, pred prvým bojom na prípravu pred rozkazom "Olor!" sa športovcom dáva najviac jedna minúta. Po rozkaze arbitra "Olor!" športovci si sadnú oproti sebe uprostred dosky opory, chodidlami sa oprú o dosku opory vnútri označenej na doske opory štartovacej zóny, pätami sa musia dotýkať plochy, rukami zachytávajú palicu, päty a panva športovca sa musia dotýkať  plochy.

4. Športovec, ktorý vyšiel z červenej strany plochy vyberá polohu chytenia palice (vnútorná alebo vonkajšia). Ten čo vybral vonkajšie chytenie ukazuje polohu chytenia (ľavé chytenie - zápästie ľavej ruky sa umiestňuje dlaňou hore, a pravej ruky - dlaňou dole, pravé chytenie - naopak) a nemá právo jeho meniť.

5. Športovec, ktorý má vnútorné chytenie palice, prvý zachytáva palicu uprostred tak, aby zostávalo miesto pre vonkajšie chytenie protivníka a drží palicu nad doskou. Druhý športovec uskutočňuje chytenie zvonka. Zápästia rúk a prsty nesmú byť položené na seba, vzdialenosť medzi zápästiami musia mať 1 сm.

6. Zápästia rúk musia byť vyrovnané.

7. Po uskutočnení chytenia športovci nesmú ho povoliť.

Športovcovi, ktorý povolil chytenie prvý po rozkaze arbitra, dáva sa upozornenie.

8. Palica pred začiatkom zápasu sa musí nachádzať nad doskou opory a paralelne jej. Dopúšťa sa odklon v ľubovoľnom smere koncov palice vzhľadom k pozdĺžnej osi dosky opory do 5 centimetrov, stred palice by mal byť nad doskou opory.

9. Po rozkaze "Olor!" pred rozkazom "Belem!" (pozor, pripraviť sa!) musí prejsť najviac 30 sekúnd. Ak po prejdení tohto času nebolo odštartované, vtedy arbiter upozorňuje športovca, kvôli ktorému nebolo odštartované.

10. Zápas sa začína po rozkaze arbitra "Če!" (štart!). Pauza medzi rozkazmi "Belem!" a "Če!" musí byť približne 1-1,5 sek.

11. Pri výhre jedného zo športovcov arbiter zastaví zápas píšťalkou alebo rozkazom "Stop!" a vyťahuje ruku, dlaňou smerom k výhercovi.

12. Pri spornom stave, arbiter pozastaví zápas píšťalkou alebo rozkazom "Stop", a dvoma prstami rúk ukazuje smerom hore pred sebou, ostatné prsty má zaťaté v pästi. Športovcom sa ponúka dodatočný zápas, pri tom sa poloha zachytenia palice nemení.

13. Ak počas zápasu jeden zo športovcov dostáva druhé varovanie v danom zápase, arbiter sa dotýka rukou ramena, varovaného človeka, ukazuje palcom a ukazovákom vytiahnutej ruky smerom varovaného a dáva rozkaz: "Stop!" alebo píšťalkou, potom vyťahuje ruku s otvorenou dlaňou smerom k víťazovi.

14. Priebeh jedného zápasu trvá najviac 2 minúty, ak po uplynutí tohto času nie je víťaz, vtedy sa obom športovcom zaráta porážka v zápase so skóre 0:2.

15. V druhom zápase súperi si vymenia polohy chytenia (vnútorny, vonkajší).

16. Dĺžka prestávky medzi zápasmi nesmie byť dlhšia ako 2 minúty.

17. Pri skóre 1-1, pred tretím zápasom sa koná náhodný výber pomocou vyhodenia dvoj-farebnej kocky. Výber polohy chytenia palice (vnútornej alebo vonkajšej) sa ponúka športovcovi, ktorý prehral náhodný výber.

18. Počas zápasu účastník nemá právo opustiť stranu, kde súťaží a technickú zónu bez povolenia arbitra. Počas jedného súťažného dňa pre lekársku starostlivosť podľa povolenia arbitra športovec má právo dvakrát si urobiť prestávky do dvoch minút. Ak po uplynutí daného času športovec nemôže pokračovať v prerušenom zápase, zaratáva sa mu porážka v danom zápase. Podľa rozhodnutia arbitra, obsluhujúceho zápas, športovcovi môžu byť poskytnuté doplnkové prestávky podľa lekárskych predpisov.

19. Po skončení zápasu pre oznámenie výsledku arbiter obsadí miesto tvárou k divákom, účastníci sa postavia na oboch stranách od arbitra. Po oznámení výsledku arbiter zdvihne hore ruku víťaza; športovci si podajú navzájom ruky a arbitrovi.

ČLÁNOK 27. Prerušenie zápasu

1. Pri potrebe zápas má právo prerušiť: hlavný rozhodca, riadiaci plochy alebo arbiter zápasu.

2. Ak zápas nemôže pokračovať pre lekárske dôvody, tak rozhoduje lekár súťaže, ktorý informuje o tom trénera športovca a riadiaceho plochy, ktorý preruší zápas.

3. Riadiaci plochy môže prerušiť zápas, ak je očividná hrubá chyba arbitra. On taktiež môže prerušiť zápas pri hrubej chybe pri rozhodovaní konania arbitrom alebo bočným rozhodcom.V takých prípadoch robí konzultácie.Ak nesúhlasí s nimi, musí prezrieť epizódu na videu a uviesť konečné rozhodnutie. V žiadnom prípade účastník nemôže samostatne prerušovať zápas.

4. Ak zápas treba nevyhnutne prerušiť kvôli schválnemu úrazu športovca spôsobeného jeho súperom, zranený športovec - je výhercom.

ČLÁNOK 28. Počet zápasov

Ak súťaž trvá 1 deň, počet zápasov pre jedného športovca nesmie prevýšiť 6 zápasov.

Ak súťaž trvá dlhšie ako 1 deň, počet zápasov na deň nesmú prevýšiť 5 zápasov.

ČASŤ VI. ROZHODOVANIE TECHNÍK A KONANÍ

ČLÁNOK 29. Rozhodovanie techník a konania

Konania účastníkov počas zápasu rozhodujú arbiter a bočný rozhodca.

Pri nesúhlase rozhodcov v určení výhercu rozhodnutie vynáša riadiaci plochy alebo hlavný rozhodca.

29.1. Zakázané konania a techniky

Po rozkaze "Olor!" a do konca zápasu športovci nesmú:

- rozprávať sa;

- rozprávať sa a hádať sa s arbitrom;

- chytať za ruku súpera;

- prudko ťahať a (alebo) tlačiť palicu pred štartom, t.j. pred rozkazom "Če!";

- držať palicu na svojej strane pred štartom vzhľadom na dosku opory;

- prechytávať a otáčať palicu pred štartom;

- zachytávať a tlačiť palicu a/alebo ruky o dosku opory a/alebo špičku nohy;

- opierať sa nohami, dotýkať sa trupom alebo hlavou o bočnej opory;

- úmyselne otáčať palicu o viac ako 90 stupňov na všetky strany ohľadom pozdĺžnej osi dosky opory;

- vstupovať za štartovú zónu na doske opory pred štartom;

- odtrhávať pätu od plochy pred rozkazom arbitra "Če!".

29.2. Varovanie za porušenie pravidiel

Arbiter varuje športovca, pri tom sa nepýta na povolenie iných členov poroty. Varuje sa:

- za použitie zakázaných techník;

- prvému človeku, ktorý povolil chytenie pred rozkazom arbitra "Če!";

- ak výhra je dosiahnutá vďaka použitiu zakázanej techniky, vtedy športovec dostáva upozornenie, výhra sa nezaráta a zápas sa začína odznovu;

- za porušenie disciplíny, pri hrubom porušení pravidiel -športovec je diskvalifikovaný.

29.3. Odstránenie účastníka zo súťaže

Športovec je diskvalifikovaný, ak:

a) športovec nevyšiel na plochu po uplynutí jednej minúty po zavolaní na zápas, pri tom nemá zdravotný dôvod a neinformuje o tom sekretariát súťaže.

b) podľa lekárskej správy lekára súťaže pri úrazoch alebo chorobách

c) za nešportové správanie:

- vulgarizmy;

- vyhrážky, urážky voči súperovi a rozhodcom;

- agresívne správanie;

- bitky;

- úmyselné porušenie pravidiel;

- neetické alebo drzé správanie voči rozhodcom a súperovi, taktiež iných oficiálnych predstaviteľov Federácie;

d) využitie alkoholu a/alebo drôg a/alebo omámných látok počas súťaže.

e) pri krvácaní na dlaniach alebo zápästiach a nie sú využité chrániče dlaní, prekážajúce krvácaniu.

f) je zakázané vyjsť na plochu po vyvolaní v šperkoch, amuletoch, reťaziach, náramkoch, prsteňoch, náušniciach, hodinkách, čiapkach a v uniforme športovca, ktorá nesúladi s pravidlami. Ak účastník nechce dodržiavať dané pravidla, športovec je diskvalifikovaný.

29.4. Určenie víťaza v zápase

1. Víťazstvo sa udeľuje športovcovi, ak:

- vytrhol palicu z rúk súpera;

- pretiahne súpera cez dosku opory spolu s palicou;

- súper odtrhol obe chodidla od dosky opory;

- súper dostal druhé upozornenie v danom zápase;

- súper preniesol jednu nohu cez dosku opory a dotkol sa plochy alebo účastníka;

- účastník odtiahol ruku od palice;

- súper sa dotkol dosky opory a/alebo bočnej opory trupom a/alebo hlavou, kolenom, stehnom;

- súper sa opiera chodidlom o bočnú oporu (stupil na bočnú oporu).

2. Víťazstvo v zápase sa udeľuje športovcovi, ktorý vyhral dva zápasy.

29.5. Sporný stav

Sporný stav sa oznamuje, ak:

- súperi spadli načas a nemôžu pokračovať v zápase;

- sa zlomila palica;

- súperi naraz pustili palicu;

- počas zápasu sa dotkli zápästia.

ČASŤ VII. PROTESTY

ČLÁNOK 30. Protest

1. Protest môže podať zástupca družstva (tréner) v spojení rozporu pravidiel pri posudzovaní súboja podľa jeho názoru.

2. Proces podania protestu:

- protest sa podáva vrhnutím kocky na plochu zástupcom (trénerom) tímu na konci zápasu, v ktorom on predvídal za porušenie pravidiel;

- pred vyšetrením sporného momentu, počas piatich minút po vyhodení kocky, protest musí byť podaný v písanej forme na oficiálnom papieri s uvedením porušenia (príloha №8);

- pri podaní protestu sa vnáša peňažná suma, určená predpisom súťaže.

3. Vyšetrenie protestu:

- v prípade prijatia protestu ohľadom porušenia pravidiel pri rozhodovaní zápasu, je vyšetrený hlavným rozhodcom tohto zápasu, taktiež predstaviteľmi zaujatých strán (bez práv pre zúčastnenie sa v diskusií protestu);

4. Rozhodnutie ohľadom protestu sa prijíma hneď po diskusii situácie.

Hlavný rozhodca informuje o rozhodnutí zaujaté strany, po tom zápas pokračuje;

- v prípade uspokojenia protestu sa vnášaná peňažná suma vráti.

ČASŤ VIII. VÝBAVA MIEST SÚŤAŽE

ČLÁNOK 31. Platforma súťaže

Miestnosť súťaže predstavuje plochu - rovnú, bez drsností, ktorá vydrží do 600 kg/m2 rozmermi najmenej 600 cm х 600 cm, výškou 20 - 100 cm a technická zóna - plocha v šírke 150-200 cm a z prednej strany plochy (príloha 14). Pracovná strana plochy má rozmery - 200 cm х 400 cm a musí byť pokrytá materiálom s hladkým povrchom (drevovláknité dosky atď).

ČLÁNOK 32.Doska opory a palica.

1. Doska opory musí mať nasledujúce rozmery:

- pre mužov a ženy: dĺžka vnútornej časti 2 metre (medzi bočnými oporami); výška -24 cm; hrúbka - 4-6 cm; okraje vrchného rebra musia byť zaokrúhlené, hladké - výška zaokrúhlenia vrchnej hrany - 1,5 cm,;

- pre dorastencov/ky: dĺžka vnútornej časti 2 metre (medzi bočnými oporami); výška - 22 cm; hrúbka 4-6 cm; okraje vrchnej rebra musí byť zaokrúhlené, hladké - výška hornej hrany - 1,5cm (príloha 15)

1.1. Doska opory musí mať štartovaciu zónu, vyznačenú kontrastnými čiarami, označené od okrajov dosky 50 cm.

1.2. Doska opory sa pripevní s dvoch koncov dvomi bočnými oporami šírkou 15-25 cm, vo výške 22-24 cm.

Bočné opory musia byť hladké, bez ostrých uhlov. (Príloha №16)

2. Palica sa vyrába z brezy alebo iného tvrdého druhu dreva, valcovej formy, palica musí mať v centre označenie šírkou 1 cm a následovné rozmery:

- dĺžka 45-50 cm, priemer 33 mm, centrálne označenie 10 mm.

Palica môže byť spevnená, s metalickým stredom, ale povrch musí byť drevený (príloha 16)..

3. Na všetkých oficiálnych súťažiach inventár musí byť certifikovaný MFM.

ČLÁNOK 33. Zariadenia pre rozhodcov a informácie

Informačná tabuľa

Informačná tabuľa (pre každú plochu) sa musí nachádzať za pracovnou zónou, aby výsledky mohli vidieť rozhodcovia, diváci, delegáti. Tabuľa musí ukazovať priebeh zápasu (výsledky súbojov, upozornenia atď)

Video systém

Pre pomoc rozhodcom sa musí využívať video-systém, fixujúci priebeh súboja.

ČASŤ IX. INTERPRETÁCIA PRAVIDIEL

ČLÁNOK 34. Zmeny pravidiel a nepredvídateľné udalosti

Výkonný výbor MFM má výlučné právo na interpretáciu jednotlivých článkov pravidiel

V prípade súdneho procesu právne služby majú ruský text pravidiel

Nacionálne federácie môžu preložiť dané pravidla do svojho oficiálneho  jazyka.