Čo je mas wrestling?

V posledných rokoch je v ruskej federácii a v mnohých európskych,ázijských a amerických krajinách veľmi populárny staroveký šport Mas-wrestling.

Mas-wrestling je medzinárodný názov a používa sa pre Yakut Ethnosport (jakutský národný šport) a je odvodený od tradičnej ťažnej hry "Mas tarďýhyy" pripomínajúcej eskimácky "Stick pull" predvádzaný na svetových eskimáckych hrách.

Ako šport bol oficiálne zaregistrovaný do celo-ruského športového registra v roku 2003 a riadený Ruskou mas-wrestlingovou federáciou.

Do väčšieho povedomia sa dostal vďaka svetovej federácie strongmanov,ktorý začali zaraďovať mas-wrestling od decembra roku 2011 po boku svojich súťaží.

Mas-wrestling, ktorý je pôsobivým silovým bojom jednotlivcov, je národným športom Jakutska a bez akéhokoľvek preháňania je tento,na prvý pohľad jednoduchý druh športu, unikátny.Vyžaduje univerzálny telesný tréning športovca a všetky jakutské osobnosti,ktoré získali najväčšie svetové ocenenia vo svojich športoch,sa venovali mas-wrestlingu vytrvalo a to už od útleho detstva.Jedinečnosť tohoto športu spočíva v tom,že nikde inde na svete neexistuje podobný šport!

Pravidlá mas wrestling