V budúcom olympijskom športe sa traja mladíci z Giraltoviec kvalifikovali na Majstrovstvá Európy

23.10.2023

Brezno, 21. október 2023 

 Mas Wrestling, čoraz populárnejší šport privítal ďalšiu súťaž na Slovensku  - Slovenský pohár v Mas Wrestlingu. Pre tých, ktorí ešte nepočuli o tejto zaujímavej disciplíne, ide o  budúci olympijský šport, ktorý sa špecializuje na silu, techniku a taktiku.

Tento rok mal   Slovenský pohár v Mas Wrestlingu ešte väčší význam, keďže traja mladíci z Giraltoviec - Tobias Hvozdovič, Aaron Bzdiľ a Július Tkáč - sa kvalifikovali na Majstrovstvá Európy v Mas Wrestlingu, ktoré sa uskutočnia  na Slovensku opäť v Brezne 23.až 27.novembra . 

Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy

Slovenský pohár v Mas Wrestlingu sa stal dôležitým míľnikom pre týchto mladých športovcov, pretože to bol prvý krok k ich kvalifikácii na Majstrovstvá Európy v tejto náročnej disciplíne. Tobias Hvozdovič, Aaron Bzdiľ a Július Tkáč sa súťaže zúčastnili vo  váhových kategóriách - Tobias nad 80kg, Aaron v kategórii do 80 kg a Július v kategórii do 80 kg..

Mas Wrestling  postupne získal popularitu na celom svete. Ide o šport, ktorý spojuje silu, techniku a taktiku, pričom cieľom je vytrhnúť drevený kolík z rúk súpera alebo pretiahnuť súpera cez dosku na sovju stranu . Hoci na prvý pohľad môže vyzerať jednoducho, vyžaduje si veľkú silu v rukách, nohy a trup, ako aj schopnosť správne využiť svoje telo a svojho súpera.

 Tobias Hvozdovič, Aaron Bzdiľ a Július Tkáč si zmerali sily s najlepšími na Slovensku a Tobias Hvozdovič sa kvalifikoval do 80kg , Aaron Bzdiľ tiež do 80kg a Július Tkáč má možnosť štartovať v kategórii do 70kg.