Výročná správa 2023 Klub silových športov Dido Powerlifting

18.12.2023

V roku 2023 sa členovia Klubu silových športov Dido Powerlifting zúčastnili 11 súťaží, z toho 4 medzinárodných , 3 národných a 4 pohárových súťaži.

Celkovo sme získali 30 medailí. 16 zlatých, 8 strieborných a 6 bronzových. K tomu sme navyše  prekonali 5 národných rekordov.

Na medzinárodných súťažiach ako sú Majstrovstvá sveta alebo Majstrovstvá Európy sme získali 3 zlaté,3 strieborné a 2 bronzové medaily.

Na pohárových súťažiach sme získali 2x druhé miesto a 4x tretie miesto.

Za najväčšie úspechy považujeme prvé miesto Marcela Vasilenka na Svetových hrách policajtov a hasičov v kanadskom Winnipegu a absolútne víťazstvo Dávida Bendíka na Majstrovstvách sveta v silovom trojboji vo Viedni.

O popredné umiestnenia sa zaslúžili títo pretekári


Marcel Vasilenko  

1.miesto Majstrovstvá sveta Poľsko WPA

1.miesto Svetové hry policajtov a hasičov Kanada

2.miesto Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu Lučenec

1 .miesto Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji Košice

2.miesto Majstrovstvá sveta v mŕtvom ťahu Viedeň

slovenský rekord trojboj 650kg

Dávid Bendík

 1.miesto Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu Lučenec

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu Košice

 1.miesto Majstrovstvá sveta v silovom trojboji Viedeň (1.miesto bez rozdielu váhy)

slovenský rekord tlak na lavičke 270kg

slovenský rekord mŕtvy ťah 321kg

slovenský rekord trojboj 935kg 

Adam Sobek 

2.miesto Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke Lučenec

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu Lučenec

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji Košice

2.miesto Majstrovstvá sveta v silovom trojboji Viedeň

Tomáš Múdry 

3.miesto Majstrovstvá Slovenska v mas wrestlingu Giraltovce

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu Lučenec

 2.miesto Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji Košice

Aaron Bzdil 

3.miesto Majstrovstvá Slovenska v mas wrestlingu Giraltovce

3.miesto Majstrovstvá Európy v mas wrestlingu Brezno

Tobias Hvozdovič 

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu Lučenec

3.miesto Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu Košice

 3.miesto Majstrovstvá Európy v mas wrestlingu Brezno

Július Tkáč 

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v mas wrestlingu Giraltovce

2.miesto Majstrovstvá Európy v mas wrestlingu Brezno

Ján Gdovin 

2.miesto Majstrovstvá Slovenska v mas wrestlingu Giraltovce

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke Lučenec 

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu Lučenec

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji Košice

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu Košice

slovenský rekord mŕtvy ťah 235kg

Martin Mikula

3.miesto Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke Lučenec

Simona Vasilenková 

1.miesto Majstrovstvá Slovenska  v mŕtvom ťahu Košice


Najvyššie zdvihnuté váhy našich pretekárov v jednotlivých disciplínach v roku 2023

Drep

1. Dávid Bendík 350kg

2.Adam Sobek 310kg

Tomáš Múdry 290kg

Tlak na lavičke

1. Dávid Bendík 270kg

2.Adam Sobek 220kg

3.Marcel Vasilenko 180kg

Mŕtvy ťah

1.Dávid Bendík 321kg

2.Adam Sobek 300kg

3.Tomáš Múdry 280kg